לעבור לתוכן

הקצבת מזונות בהליך פשיטת רגל
יצירת קשר

הקצבת מזונות בהליך פשיטת רגל

כאשר מגיש חייב בקשה להליך פשיטת רגל ולבן הזוג האחר נודע על כך מיד הוא חש תסכול וחוסר וודאות, המשמעות מבחינתו שבן הזוג שהפך לפושט

סעיף 128 (א) לפקודת פשיטת רגל קובע לפי בקשתו של אדם המגיעים לו מפושט רגל מזונות עליו להמציא פס"ד מזונות או הסכם גירושין שניתן לו אישור בבית המשפט , הזכאי למזונות יכול להגיש בקשה למזונות לפני מתן צו כינוס שנקרא חוב בר תביעה שהוא חוב הנוסף לכלל החובות של פושט הרגל והזכאי למזונות נכנס לרשימת הנושים. לאחר מועד מתן צו הכינוס רשאי הזכאי למזונות להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בבקשה להקציב לו סכום מתוך נכסי פושט הרגל או מתוך הכנסותיו כפי שימצא לנכון. היה ולא יגיש את הבקשה לא יקבל הזכאי את המזונות בתקופת הליך פשיטת רגל, ועל החייב נאסר לשלם תשלומים כל שהם שלא במסגרת ההליך.

הליך קציבת המזונות מתנהל בבית משפט של פשיטת רגל שהוא בית משפט מחוזי ,. בתי משפט למשפחה נוהגים לפסוק מזונות לפי צרכי הקטין בנוסף לסכום המזונות - פוסק בית המשפחה הוצאות חריגות והוצאות משתנות כגון: צהרון, קייטנה והוצאות רפואית. שיעור המזונות שנפסק בבית משפט למשפחה אינו מחייב את בית המשפט של פשיטת רגל, על אף מעמדם המיוחד של דמי המזונות נעשה איזון בין צרכי הנושים האחרים לבין בן המשפחה של החייב. ההגנה על המזונות מושגת באמצעות מתן דין קדימה החוב היחיד שניתן לתבוע לאחר מתן צו הכינוס. בתקופה זו כאשר החייב מצוי בהליך פשיטת רגל נאלצת האישה להסתפק דמי מזונות נמוכים משמעותית עבור ילדיה, מצב זה מתסכל שכן עדיין צרכי הילדים אינם משתנים. בית המשפט לפשיטת רגל מנסה למצוא את נקודת האיזון הראויה בין האינטרסים של הזכאי למזונות, נושי החייב והחייב עצמו. נקודת האור החיוב במזונות אינו בטל או מצטמצם לאורך זמן רק למשך תקופת הליך פשיטת הרגל, עד אשר החייב מקבל את צו הפטר. לאחר סיום ההליך, הזכאי למזונות רשאי לתבוע את ההפרשים שנצברו בתקופת פשיטת הרגל וסכום המזונות חוזר להיות כפי שנקבע בפסק דין למזונות או גירושין.

לצד דמי מזונות ילדים, ישנם גם מזונות אישה אשר נועדו להבטיח את קיומה של האישה במהלך תהליך הפרידה, כאשר בני הזוג עודם נשואים אך חיים בנפרד על פי הדין הדתי הבעל נדרש לכלכל את אשתו. חובת של תשלום מזונות אישה היא עד למתן הגט .דמי המזונות נקבעים הן על פי רמת החיים שהורגלה האישה וכן בהתאם למצב הכלכלי של בני הזוג. במקביל לתקופה זו נקבעים מזונות זמניים לילדים ומוסדרים העניינים הרכושיים בין בני הזוג.אין ספק שמזונות אישה מהווים תמריץ לסיום ההליכים בין בני הזוג, שכן עם מתן הגט החיוב פוקע.חשוב להדגיש: במידה והאישה עובדת, משתכרת, או שיש לה הכנסה ממקור כל שהוא, יכול הבעל לטעון לפטור מתשלום מזונות אישה בנימוק לפיו "מעשה ידיה" קרי הכנסתה יהיו "תחת מזונותיה". אולם במידה והכנסתה אינה מספיקה לה לשמור רמת החיים שאליה הורגלה בתקופת הנישואין יהיה על הבעל להשלים לה במסגרת תשלום מזונותיה.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי: 09-7740550