לעבור לתוכן

כתבות בנושא גישור משפחה, מה עושים לפני גירושין
יצירת קשר

כתבות בנושא גישור משפחה, מה עושים לפני גירושין

ייפוי כוח מתמשך: חירות מלאה, עד לפרטי פרטים

"כיצד ייראו חיי, ביום שבו אאבד את צלילותי?" - שאלה זו מטרידה רבים, המבקשים להסתכל לעתיד בעיניים, ומוטרדים מחוסר הוודאות שהעתיד טומן בחובו. "איפה אגור", "איך אתנהל מבחינה כלכלית", ו"האם אוכל לשמור על אורחות חיי", הן שאלות מטרידות המעסיקות אנשים רבים.  לשאלות אלה ושאלות נוספות, יכול כל אחד לתת מענה כבר היום. בעקבות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, רשאי כל אדם המבקש לתכנן את עתידו, לערוך ייפוי כוח מתמשך. מדובר במסמך משפטי שבו יפרט במדויק כיצד הוא מבקש שחייו יתנהלו בכל אספקט, החל מהיום שבו יאבד את צלילותו. בשורות הבאות, נבקש להסביר מהו ייפוי כוח מתמשך, ונציג מספר דוגמאות בנוגע לשאלה כיצד ניתן למלא אותו בתוכן, ולרדת במסגרתו לפרטי פרטים. כך, ניתן למלא את רצונותיו של כל אד [...]
לכתבה מלאה


זכאות לקבלת פנסיית שאירים - ידועים בציבור

הכרה באישה כ- "ידועה בציבור" לצורך זכאותה לקבלת פנסיית שאירים הוא עניין שיש להוכיח בראיות שהיא אכן הייתה ידועה בציבור של המנוח, וכי מדובר במערכת יחסים אמיתית ולא מטעמי נוחות. על המבקש/ת להוכיח כי בני הזוג נהגו להופיע בציבור, קיימו חיי משק בית משותף ומגורים משותפים, הייתה ביניהם מערכת יחסים אינטימית כנהוג והמקובל בין בני זוג המוגדרים כבעל ואישה. מהו משק בית משותף? יחידה כלכלית אחת שכל אחד תורם מכספו ועמלו בהתאם ליכולתו ואפשרויותיו, ולא משנה אם בני הזוג ניהלו חשבונות נפרדים. יחסים של ידועים בציבור משקפים מציאות של חיים משותפים לאורך זמן. הנטל להוכיח מעמד של "ידועה בציבור" או "ידוע בציבור" מוטל על כתפו של המבקש הכרה זו לצורך זכאות לקבלת פנסיית שאירים . קרנות הפנסיה אינן ממהרות להכיר בזכויות [...]
לכתבה מלאה


מה גובר הסכם ממון או צוואה?

שאלת השאלות מה  קורה  כאשר בני זוג עורכים הסכם ממון  (גם נשואים) הקובע כי במקרה של פטירה, בן הזוג   שנותר בחיים  הופך לבעלים של כלל הרכוש שהשאיר אחריו הנפטר כפי שמופיע בהסכם ממון. אולם  בן הזוג  שנפטר  ערך צוואה ובה הוריש את נכסיו  הרשומים על שמו לילדיו מנישואיו הראשונים. מתוך כך, עלולה להיווצר סתירה בין הסכם ממון לבין האמור בצוואה.  הקונפליקט  הזה בין חוק  יחסי ממון לבין חוק הירושה  הוא קיים ומחייב  התייחסות: המחוקק איפשר לבני זוג (גם אלו שנישאו לפני 1/1/74) לערוך ביניהם הסכם ממון. נשאלת השאלה- האם יכול בן זוג לקבוע בהסכם כי עם פקיעת הנישואין עקב פטירתו יהא בן הזוג השני זכאי לכלל נכסיו? אם הורה כך בהסכם ממון , ומאוחר יותר ערך צוואה סותרת, תיווצר התנגשות בין [...]
לכתבה מלאה


מה גובר הסכם ממון או צוואה?

שאלת השאלות מה  קורה  כאשר בני זוג עורכים הסכם ממון  (גם נשואים) הקובע כי במקרה של פטירה, בן הזוג   שנותר בחיים  הופך לבעלים של כלל הרכוש שהשאיר אחריו הנפטר כפי שמופיע בהסכם ממון. אולם  בן הזוג  שנפטר  ערך צוואה ובה הוריש את נכסיו  הרשומים על שמו לילדיו מנישואיו הראשונים. מתוך כך, עלולה להיווצר סתירה בין הסכם ממון לבין האמור בצוואה.  הקונפליקט  הזה בין חוק  יחסי ממון לבין חוק הירושה  הוא קיים ומחייב  התייחסות: המחוקק איפשר לבני זוג (גם אלו שנישאו לפני 1/1/74) לערוך ביניהם הסכם ממון. נשאלת השאלה- האם יכול בן זוג לקבוע בהסכם כי עם פקיעת הנישואין עקב פטירתו יהא בן הזוג השני זכאי לכלל נכסיו? אם הורה כך בהסכם ממון , ומאוחר יותר ערך צוואה סותרת, תיווצר התנגשות בין [...]
לכתבה מלאה


משמורת משותפת

בשנים האחרונות חלה מהפכה בעניין אחזקת ילדים יותר ויותר אבות נאבקים על משמורת שיויונית בין שני ההורים. השימוש במושג הורה משמורן ולא משמורן כמעט נעלם וישנה מגמה של הכרה במשמורת המשותפת. מדובר במשמורת בה שני בני הזוג נוטלים חלק שווה בגידול הילדים כאשר אין עדיפות זה על האחר. המהפכה המתרחבת קשורה לשינויים החברתיים החלים על החברה, יותר אבות מעורבים, בעלי זמן פנוי, יותר נשים עובדות כך השוויון בין המינים אינו פועל רק לטובת הנשים, התוצאה היא גברים דורשים לקחת חלק בגידול הילדים ולא רק נושאים בנטל המזונות. אחד ההבדלים בין המשמורת הרגילה לבין המשמורת המשותפת, הילדים מתנהלים בשני בתים, מגורי ההורים בקרבת מקום, חלוקת זמנים שווה, בכל אחד מהבתים לילד חדר משלו חפצים משלו וכל מה שדרוש עבורו. ההורים [...]
לכתבה מלאה


הקצבת מזונות בהליך פשיטת רגל

כאשר מגיש חייב בקשה להליך פשיטת רגל ולבן הזוג האחר נודע על כך מיד הוא חש תסכול וחוסר וודאות, המשמעות מבחינתו שבן הזוג שהפך לפושט סעיף 128 (א) לפקודת פשיטת רגל קובע לפי בקשתו של אדם המגיעים לו מפושט רגל מזונות עליו להמציא פס"ד מזונות או הסכם גירושין שניתן לו אישור בבית המשפט , הזכאי למזונות יכול להגיש בקשה למזונות לפני מתן צו כינוס שנקרא חוב בר תביעה שהוא חוב הנוסף לכלל החובות של פושט הרגל והזכאי למזונות נכנס לרשימת הנושים. לאחר מועד מתן צו הכינוס רשאי הזכאי למזונות להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בבקשה להקציב לו סכום מתוך נכסי פושט הרגל או מתוך הכנסותיו כפי שימצא לנכון. היה ולא יגיש את הבקשה לא יקבל הזכאי את המזונות בתקופת הליך פשיטת רגל, ועל החייב נאסר לשלם תשלומים כל שהם שלא במסגרת [...]
לכתבה מלאה


זכויות ידועים בציבור

מאת עו"ד נורית דגן המונח "ידוע/ה בציבור" מציין מצב משפטי המקנה זכויות על פי דין, אולם בסעיפי חוק שונים נקבעו הגדרות שונות המשרתות את צרכים של אותו חוק. אפשר  שבני זוג  יקראו ידועים בציבור לצרכיו של חוק אחד אך לא  יוגדרו ככאלה בחוק אחר. בני זוג המעוניינים לקבל הכרה כידועים בציבור לצורך קבלת זכויות  סוציאליות זכויות ירושה  ואחרות הקבועות בחוק, ידרשו להוכיח את דבר היותם ידועים בציבור. בישראל  ישנם סוגי מערכות יחסים  של ידועים בציבור שאינם מוסדרים כראוי בחוק ואין הגדרה אחידה וברורה, אי לכך בתי המשפט הם אלה המפרשים את המונח ידוע/ה בציבור ויוצקים תוכן למערכות  יחסים אלה. כך, שכל מקרה אשר יגיע לפתחו של בית המשפט יקבל פרשנות אחרת שתוצאותיו עשויה להיות תלויה בנ [...]
לכתבה מלאה