לעבור לתוכן

ידועים בציבור
יצירת קשר

ידועים בציבור

חוק יחסי ממון חל במקרים של בני זוג שנישאו לאחר 1974 . החוק מאפשר לבני זוג נשואים ו/או מי שעומד להינשא לערוך בניהם הסכם ממון בו הם מסדירים את המשטר הרכושי ואת אופן חלוקת הרכוש ביניהם בתקופת שלום בית ובין במקרה של פירוד. הוראות חוק יחסי ממון אינו חל על בני זוג ידועים בציבור אולם "חזקת השיתוף" עשויה  לחול על "ידועים בציבור" התנאי הוא שבני זוג אינם שומרים על הפרדה רכושית. על פי משטר זה, הכלל הוא כל מה שנצבר במהלך החיים המשותפים הוא רכוש משותף. זוגות אשר בחרו לא להינשא עשויים להיחשב כידועים בציבור והתנאים להגדרת זוגות אלו הינם קלים יחסית ומצריכים שני יסודות בלבד: קיום משק בית משותף וקיום יחסי אישות.

מדוע זוגות בוחרים מעמד של ידועים בציבור? הסיבות הן מגוונות: יש כאלה אשר אינם מייחסים חשיבות לטקס הדתי הפורמלי ומעדיפים נישואים אזרחיים, הגבלות הקיימות בדת של איסור נישואין של כהן וגרושה, חסרי דת, ובני זוג בעלי דתות שונות, יהודי ומוסלמי, ו/או נוצרי אלה אינם יכולים להינשא נישואים דתיים לפחות לא בישראל. קיימים גם נימוקים כלכליים בעיקר בני זוג במערכת יחסים שניה החוששים לאבד זכויות מסוימות בעקבות הנישואין כגון: פנסיה תגמולים וכיוב'.

האם זוג צעיר המתגורר בדירה משותפת יקבל מעמד "ידועים בציבור" גישת בית המשפט לתת פרשנות מצמצמת למושג "ידועים בציבור" קשר אינטימי ומגורים משותפים אינם מספיקים להגדרת ה"ידועים בציבור". על מנת להוכיח קיומו של משטר רכושי רחב יותר, יש צורך בראיות נוספות להוכחת כוונת שיתוף מגורים בדירה השייכת לאחד מבני הזוג או לשניהם, מכונית המשמשת את בני הזוג, תקופה משמעותית של חיים בצוותא, קיומם של ילדים משותפים, או יחסי תלות של בן זוג אחד בשני. בהתקיים התנאים של בית משותף וחיי משפחה ולא נערך הסכם ממון  עשוי להיות מצב בו האישה תוכר כידועה בציבור ותהיה זכאית לרשת את בן הזוג יחד עם ילדיו.  לעיתים די  בפרק זמן קצר כדי שבני הזוג יקראו ידועים בציבור.

המונח ידוע/ה בציבור הוא מצב משפטי המכיל בתוכו זכויות בסעיפי חוק שונים, אין הגדרה אחידה למושג ידועים בציבור, אפשר שבני זוג יהיו ידועים בציבור לצורך חוק אחד, אך לא יוגדרו ככאלה לצרכיו של חוק אחר. בני זוג המעוניינים לקבל הכרה כידועים בציבור, לעניין זכויות  סוציאליות, או זכויות ירושה הקבועות בחוק, נדרשים להוכיח את היותם ידועים בציבור. כיוון שהנושא אינו מוסד בחוק ואין כללים ברורים ואחידים, תפקידו של המשפט לפרש את המונח ולמלאו תוכן, התוצאה של פרשנות זו עשויה להיות תלויה בנסיבות ובשופט הדן בנושא.

חשיבותו של הסכם ממון

המציאות מלמדת  כי בני זוג החיים תחת קורת גג אחת ואינם עורכים הסכם ממון המסדיר את היחסים בניהם ואת מערכת היחסים הרכושית,  עשויים לסכן  במידה מסוימת את רכושם היה והתכוונו להורישו לאדם אחר או לילדיהם. כמו כן, בני זוג  אשר הביאו לתוך מערכת יחסים נכס ו/או  דירת מגורים  התכוונו להפרדה רכושית ולא ערכו הסכם  עלולים לגלות במקרה של הפירוד יכול שבן הזוג יהיה זכאי למחצית מהדירה.

המונח "ידוע/ה בציבור" מציין מצב משפטי המקנה זכויות על פי דין, אולם בסעיפי חוק שונים נקבעו הגדרות שונות המשרתות את צרכים של אותו חוק. אפשר שבני זוג יקראו ידועים בציבור לצרכיו של חוק אחד אך לא יוגדרו ככאלה בחוק אחר. בני זוג המעוניינים לקבל הכרה כידועים בציבור לצורך קבלת זכויות סוציאליות זכויות ירושה ואחרות הקבועות בחוק, ידרשו להוכיח את דבר היותם ידועים בציבור. בישראל ישנם סוגי מערכות יחסים של ידועים בציבור שאינם מוסדרים כראוי בחוק ואין הגדרה אחידה וברורה, אי לכך בתי המשפט הם אלה המפר קיימת חקיקה המכירה בזכויות ידועים בציבור לעניין זכויות סוציאליות וזכויות ירושה שעיקרה לאפשר לבן הזוג שנותר לבדו להמשיך להתקיים באופן ראוי.

אחד החוקים החשובים הוא סעיף 55 בחוק הירושה הקובע: "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, בתנאי שאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש" בני זוג ידועים בציבור ידועים בציבור יורשים אחד את משנו בתנאי שלא היו נשואים לאדם אחר בשעת המוות. כאשר אחד מבני זוג רוצה לקבוע מי יירש אותו ובאיזה אופן לאחר מותו עליו לערוך צוואה שתקבע למי יעבור רכושו לאחר מותו. ידועה בציבור הרוצה לממש את זכותה לרשת את בן זוגה לאחר פטירתו צריכה להגיש בקשה לצו ירושה, וכאשר לא נחתם הסכם לחיים משותפים עליה להגיש תביעה לבית המשפט לקבל הכרה על מעמדה כידועה בציבור.

למאמר בנושא
זכאות לקבלת פנסיית שאירים - ידועים בציבור

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי לייעוץ משפטי: 09-7740550

טיפ אישי

אם אתם בני זוג המוגדרים "ידועים בציבור" ואין בכוונתכם למסד את הקשר מומלץ לערוך הסכם ממון ו/או הסכם לחיים משותפים. הסכם זה יסדיר את מערכת היחסים הרכושית ביניכם ויגדיר מראש מהו הרכוש המשותף ומהו הרכוש שהביא אתו אחד מבני הזוג לקשר הזוגי. הסכם ממון יוצר וודאות לאופן חלוקת הרכוש מעניק תחושת ביטחון ומונע התדיינות משפטית ארוכה ויקרה.