לעבור לתוכן

דיני משפחה, הסכמים משפטיים וגישור - שאלות ותשובות
יצירת קשר

דיני משפחה, הסכמים משפטיים וגישור - שאלות ותשובות

 

 • מה היתרון של הליך גישור?

  הליך גישור נערך מחוץ לכותלי בית המשפט באווירה רגועה ונעימה, חסכון בזמן יקר במשאבים, אין עוינות, אלא הקשבה ותקשורת בין הצדדים. הליך הגישור ממוקד עשוי להסתיים לאחר מס' מפגשים, זאת בניגוד להליכים הארוכים והמסורבלים בבית המשפט שלהם השלכות כלכליות כבדות על בני הזוג.

 • מה ההבדל בין בית משפט למשפחה ובית דין רבני?

  מדובר בערכאות הדנות בנושאים הקשורים למשפחה לרוב בסכסוכי משפחה לבית דין הרבני סמכות ייחודית בענייני נישואין וגירושין, יחד עם זאת בני רשאים להגיש תביעות בנושאים הנובעים מהסכסוך המשפחתי בשתי הערכאות כגון, מזונות משמורת וזמני שהות כמו לאשר הסכמי גירושין ולתת להם תוקף פסק דין. בתי הדין כפופים לחוק הישראלי ובעניין חלוקת הרכוש המשותף תהא על פי החוק הישראלי ולא על פי ההלכה. יחד עם זאת יש שוני בערכאות בית הדין הרבני כפוף לדין תורה ובתי המשפט כפופים לחוק האזרחי.

 • אני מעוניינת להתגרש מבעלי נגמרה האהבה בינינו, האם אוכל לקבל גט גם אם בעלי אינו מעוניין בגירושין?

  בישראל ענייני נישואין וגירושין בסמכות בית הדין הרבני, כאשר אישה מעוניינת בגירושין היא חייבת לפחות אחת מהעילות הקיימות בדין העברי, רוב העילות מתייחסות ליחסי אישות: לדוגמא, מום בגוף הבעל המונע קיום יחסי אישות על האישה להוכיח כי לא ידעה עליהן קודם. דוגמא נוספת אין אונות האישה אינה יכולה לקיים את מצוות פרו ורבו, אם לאישה יש כבר שני ילדים עילה זו לא תחשב. אי הסכמת הבעל ליחסי אישות על פי הדין העברי הבעל יחשב למורד ואישה תהא זכאית לגט. לבוא ולומר אני לא אוהבת יותר את בעלי, אינו מספק את בית הדין כאשר אין הסכמה של הבעל למתן הגט יהפוך התהליך לארוך ומייגע.

 • האם אהיה זכאית למזונות כאשר אני ידועה בציבור?

  לא קיימת חובה מהדין האישי על ידוע בציבור לשאת במזונותיה של הידועה בציבור. אולם, הפסיקה הכירה בתביעת מזונות לאחר פירוד מהידוע בציבור. מערכת היחסים נובעת מיחסים חוזיים בין הצדדים המושתתים בדרך כלל על הסכם. מזונות ידוע ו/או ידועה בציבור הם מזונות שיקומיים שנועדו לאפשר לבן הזוג שפיתח תלות כלכלית בבן זוגו במקרה של פרידה, לזכות במזונות שיקומיים בתקופת הסתגלות עד שנתיים.

 • בן זוגי רוצה לערוך הסכם ממון אני חוששת שאם חלילה ניפרד אשאר בלי כלום? האם כדאי לי?

  החשש שלך מובן, אולם הסכם ממון אינו חד צדדי, הוא מגדיר את היחסים בניכם והוא קובע את המשטר הרכושי ביניכם, איזה יישאר בידיו של כל אחד מהצדדים במקרה של פרידה ואיזה יהיה משותף. הסכם ממון נותן תוקף לזוגיות ובני הזוג נחשבים לתא משפחתי אחד לכל דבר ועניין, כדי להבטיח את עתידך במקרה של פרידה, ניתן יהיה לקבוע בהסכם את חלוקת הרכוש המשותף וסכום המזונות שתקבל האישה הידועה בציבור.

 • בן זוגי לשעבר הפסיק לשלם מזונות לילדיי האם אני זכאית לקצבת מזונות מהביטוח הלאומי?

  אישה או ילד שנפסקו להם מזונות ו/או מזונות זמניים והחייב אינו משלם אפשרות אחת לנקוט הליכי הוצאה כנגד החייב. לעניין הזכאות לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי מותנית במבחן הכנסה, את עשויה להיות זכאית לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי אם את עומדת במבחן ההשתכרות. לדוגמא: אישה עם ילד אחד המשתכרת כ - 5000 ₪ זכאית לשיעורי התשלום שנקבעו בפסק דין למזונות והיא תושבת ישראל, או הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי הנמוך מהשניים. הביטוח הלאומי משלם את דמי המזונות לאישה או לילד לאחר מכן גובה את התשלום מהחייב.

 • אמי בת 82 אלמנה וחולה במחלת אלצהיימר היא אינה מסוגלת לטפל בענייניה הרפואיים והרכושיים מה עלי לעשות?

  לפי חוק הכשרות ואפוטרופסות התשכ"ב 1962 "אדם מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו ואינו מסוגל לדאוג לענייניו רשאי בית משפט לפי בקשת בן זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי או ב"כ לאחר ששמע את האדם או נציגו להכריז עליו פסול דין". כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו מפאת מחלה הפוגעת בכושרו השכלי ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ורכוש לבית למשפחה במקום מגורייך, לבקשה יש לצרף חוות דעת פסיכיאטרית המעידה על מצבו של בן המשפחה. שלילת כשרות משפטית אינו דבר של מה בכך, לעיתים יש התערבות של היועץ המשפטי. מומלץ להיוועץ עם עורך דין בתחום.

 • האם ניתן לבטל צוואה הדדית?

  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא בהתקיים התנאים הללו: בחייהם של בני הזוג המבקש לבטל צוואה הדדית ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני, עם מסירת ההודעה בטלות הצוואות ההדדיות של המצווים - בני הזוג. לאחר מות אחד מבני הזוג - כל עוד לא חולק העיזבון (מסת הרכוש) בן הזוג שנותר בחיים המבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, כלומר בן הזוג יוותר על הרכוש שזכה מבן זוגו לטובת היורשים על פי דין כלומר ילדים או בני משפחה של המוריש. במקרה שכבר חולק העיזבון ובן הזוג שנותר מבקש לבטל את צוואתו הוא יידרש להשיב את החלק שירש על פי הצוואה ההדדית לעיזבון.

 • האם מומלץ להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה?

  החוק אומר אדם רשאי (ולא חייב) להפקיד צוואה אצל רשם לענייני ירושה ההפקדה תהיה ע"י המצווה בעצמו. צוואה שהופקדה ע"י המצווה נשמרת עד ליום מותו של המצווה.

 • מהו צו הגנה?

  על פי חוק למניעת אלימות במשפחה התשנ"א 1991,רשאי בית משפט לענייני משפחה או בית משפט השלום לתת צו האוסר על אדם לרוב בן משפחה או בן זוג:
  א. להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו.
  ב. להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה.
  ג. להטריד בן משפחה בכל דרך ובכל מקום.
  מטרת החוק הבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה יכול שיהיה בן זוג או בן משפחה אחר הנוהג באלימות כלפיו. צו הגנה יכול להכיל דרישה לערובה או תנאים, הפרת הצו תאריך את תוקף צו ההגנה או תחלט את הערובה.