לעבור לתוכן

מכר דירות יד שניה
יצירת קשר

מכר דירות יד שניה

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה, התשכ"ג-1963 ) ובשמו הקודם חוק מס שבח מקרקעין נכנס לתוקפו ביום 22/8/1963. במהלך השנים תוקן החוק מספר רב של פעמים והוא הותאם לשינויים הכלכליים, לשינויים במבנה העסקאות ולהתפתחות בשוק הנדל"ן. ע"פ החוק, מוטל על מוכר זכות במקרקעין ועל עושה פעולה באיגוד מקרקעין מס שבח ואילו על הרוכש מוטל מס רכישה. בארץ פרוסים 10 משרדי מיסוי מקרקעין אזוריים )ראה עמ' 55( שתפקידם יישום הוראות החוק, נהלי העבודה והוראות הביצוע בתחום שיפוטם. במדריך זה נסקור את הוראות החוק ונהלי העבודה הקשורים למכירת/רכישת זכות במקרקעין, את חובות המוכר והרוכש בכל הקשור להגשת הצהרה ותשלום המס ואת זכויותיהם להקלות ופטורים. המדריך נועד לסייע למי שבכוונתו למכור או לרכוש זכות במקרקעין או למי שכבר ביצע עסקה ומבקש לבחון את השומה שנערכה לו. 

המדריך כולל הסברים לגבי מהות החוק, סוגי המסים החלים בעסקה ואופן חישובם )כולל דוגמה מספרית(, מועדי תשלום המס והטפסים שבאמצעותם יש להצהיר על מכירה/רכישה. החוק מאפשר ייצוגכם על ידי עורך דין בכל הליכי השומה או על ידי רואה חשבון/יועץ מס בהליך השגה בכל הקשור לחישוב המס בלבד (ייצוג על ידי רואה חשבון/יועץ מס כאמור, הנו בתנאי שהנכם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה והמכירה חייבת במס).

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי לייעוץ משפטי: 09-7740550