לעבור לתוכן

גניבת זרע
יצירת קשר

גניבת זרע

טענת "גניבת זרע" עולה בדיונים העוסקים בנושא המזונות, תביעת המזונות מוגשת ע"י הקטין בדרך כלל באמצעותו אמו כאשר הקטין נולד כתוצאה של מערכת יחסים בין האב לאב. האם תציג כי הולדת הקטין היא תוצאה של מערכת יחסים טבעית וצפויה, לעומת זאת האב יציג עמדה הפוכה שמדובר במרמה, הולכת שולל וכו', הגבר יטען כי האם נכנסה להריון ללא ידיעתו וללא הסכמתו והאישה תטען כי הולדת הקטין תוצאה של מערכת יחסים אינטימית. הגישה של בתי המשפט אין פוטרים אב מתשלום מזונות גם בנסיבות של גניבת זרע. בלשונו של נשיא בית המשפט העליון השופט שמגר: "גבר המקיים יחסי מין צריך להיות ער לכך כי בעשותו כן, הוא נוטל על עצמו אחריות לכל התפתחות היכולה לנבוע בדרך הטבע מקיום יחסים, רצונו או אי רצונו בהולדת הילד אינם רלוונטיים, כי אין לאדם שליטה אבסולוטית באפשרויות הביולוגיות היכולות לנבוע מקיום יחסי מין". המשמעות אדם אחראי למעשיו. תביעת המזונות של הילד כנגד האב תתקבל ואף האב יחויב במזונות ילדו על אף שהגיח לעולם שלא מרצונו של האב. מנגד האב רשאי להגיש תביעה שכנגד בו יבקש כי האם שתפצה אותו על הנזק שנגרם לו כתוצאה מן המרמה, התביעה היא תביעה נזיקית שעל האב להוכיח כי התנהגות האם מהווה עוולה נזיקית שלא פעלה בתם לב אלא בדרך של תרמית והונאה. 

בהתאם לכך ידרוש האב מהאם פיצוי בגין תשלומי המזונות שהוא נדרש עבור הקטין. עד לא מזמן היה קושי בהוכחת תביעה מסוג זה, אולם לאחרונה בתי משפט למשפחה דנים בתביעות אלו במישור הנזיקי/חוזי בין הגבר לאישה. לאחרונה ניתן פס"ד תקדימי שקבע כי הנתבעת רימתה את התובע וגנבה את זרעו ובית המשפט פסק פיצוי לגבר. יחד עם זאת בית המשפט אינו מסיר אחריות מהגבר גם אם יטען כי האמין שהאישה משתמשת באמצעי מניעה, אחריות הגבר לנקוט באמצעים אם אינו מעוניין בהבאת ילד לעולם. טענה שיעלה אב במקרה של גניבת זרע שהפך לאב בעל כורחו ולפיכך יש לפטור אותו ממזונות, טענה שאינה מתקבלת כיוון שהחיוב במזונות נקבע על פי האבהות ולא על פי אקט ההתעברות. חשוב לציין שהגבר אינו יכול לכפות על האישה לבצע הפסקת הריון, או הפלה, זכות האישה ללדת גוברת על זכות הגבר למנוע הבאת ילד לעולם.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי: 09-7740550