לעבור לתוכן

שכירות
יצירת קשר

שכירות

יותר ויותר מקרים בהם שוכרי דירות או חנויות אינם עומדים בהתחייבותם לתשלום דמי השכירות כפי שנקבע בחוזה השכירות. יותר ויותר בעלי נכסים מוצאים עצמם ללא יכולת להיפרע מהשוכר, או בשל נזקים שנגרמו למושכר או בשל צ'קים שלא נפרעו בשל חשבון מוגבל של השוכר. לעיתים שוכר עוזב את המושכר לפני תום תקופת החוזה, או עוזב כאשר משאיר אחריו חשבונות שלא שולמו כגון ארנונה מים וחשמל. לא פעם מעדיף המשכיר לשלם את החובות כדי לא לצבור ריבית והצמדה, וכאשר מנסה המשכיר לפנות אל השוכר במקרה הטוב שהוא מצליח לאתרו, מבטיח השוכר להסדיר את העניינים, לאחר תקופה קצרה הוא נעלם, פשוט אינו מגיב לטלפונים, לפעמים מתברר שהכתובת שמסר אינה מדויקת ולא ניתן לאתרו.

הכתובת הראשונה למקרים מסוג זה היא פניה לערבים החתומים על החוזה שברוב המקרים, אותם ערבים הם בני משפחה שאינם מבינים את המלכודת הטמונה בלהיות ערב לחבר או קרוב משפחה.

חוק הערבות תשכ"ז 1967 קובע כי, ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אחר כלפי אדם שלישי. במקרה של שכירות הערבות סוג של בטוחה אישית שבה מתחייב הערב לקיום חיובו של השוכר כלפי המשכיר. הערבות תיחתם על מסמך בכתב, תהא מוגבלת בזמן או לא מוגבלת תינתן עבור חיוב ספציפי ומסוים או עבור חיוב כללי. למה מתחייב הערב? הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לנושה במסמך שנחתם על ידי הערב לטובת הנושה. מכאן, כאשר השוכר לא ישלם את דמי השכירות או אינו מסוגל לשלם, או מת, או שנמצא מחוץ לישראל, תהא הפניה לערבים. השאלה האם מומלץ לחתום על ערבות? יש מקרים שקשה לעמוד מול בן משפחה, אם כבר נתתם הסכמתכם להיות ערבים, תבקשו להכניס סעיפים בחוזה השכירות שהפניה לערבים תהא רק לאחר שמוצו ההליכים כלפי השוכר, שתקופת הערבות תהא מוגדרת בזמן.

באשר למשכיר הוא יוודא כי כתב הערבות המצוי בידו הוא תקף או בר מימוש הכולל את תקופת השכירות והאופציה. לעיתים ניתנת הארכה לחוזה השכירות (תקופת שכירות שניה) ומבלי שנדרשת בקשה מצד המשכיר להאריך את תוקף הערבות, ואז עלול המשכיר למצוא עצמו מול שוקת שבורה. כלומר לא ניתן לפנות לערבים לאחר שפגה תקופת הערבות. מה קורה כאשר השוכר מפר את התחייבויותיו כלפי המשכיר? עפ"י החוק בטרם יפנה המשכיר אל הערבים, קודם ימצה את ההליכים מול השוכר, אלא אם כן, בהסכם השכירות מצוין שהערבים מוותרים מראש על מיצוי ההליכים מול השוכר. כאשר מסתיימת השכירות יש לבקש מבעל הנכס מסמך המעיד על סיום חוזה השכירות המציין באופן מפורש כי אין למשכיר תביעות הן כלפי השוכר והן כלפי הערבים.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי לייעוץ משפטי: 09-7740550