לעבור לתוכן

פשיטת רגל - משפחה
יצירת קשר

פשיטת רגל - משפחה

הליך פשיטת רגל עוסק במצב בו נקלע אדם לחובות ואינו יכול לשלם את חובותיו. הליכי פשיטת רגל הינם הליכים משפטיים המתנהלים בבית משפט מחוזי ומטרתם הסדרת חובותיהם של חייבים באופן יעיל ומרוכז. בניגוד להליכי הוצאה לפועל שהם הליכים המאלצים את החייבים להתמודד עם עיקולים הגבלות, זימונים לחקירת יכולת ועוד אין ספור הליכים המקשים ומשבשים את חיי החייבים ומגבילים את התנהלותם היום יומית . הליך פשיטת רגל מאפשר "הגנה" לחייבים מפני הנושים באופן שניתן צו עיכוב הליכים כנגד החייבים המאפשר להם לנהל את חייהם ללא הליכי גביה, שבסופו של התהליך יינתן צו הפטר שיאפשר לחייבים פתיחת דף חדש בחייהם. בשנים האחרונות הפך הליך זה פופולרי שכן ישנה אפשרות שבו אנשים נורמטיביים שנקלעו לחובות יצליחו לשקם את חייהם.

תחילתו של ההליך בבקשה לצו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל, הבקשה מוגשת לבית משפט מחוזי ולכונס הרשמי שנדרש אישורו.

כאשר מתקבלת הבקשה נבחן מצבו הכלכלי של החייב ומצבת חובותיו כמו כן, גם עברו הכלכלי, על החייב לעמוד בתנאים כדי להיכנס בשערי הליך זה, כגון: גובה החוב, תרומתו למצב בו הפך לפושט רגל, האם עסק בהימורים ועוד.

בשעה שניתן צו הכינוס יקבע מועד לדיון בבקשה לפשיטת רגל, לחייב יקבע צו תשלומים או תשלום חודשי לקופת הכינוס הסכום יקבע ע"י בית המשפט, החייב ינהל דוחות תקופתיים על כלל הוצאותיו, על החייב למלא אחר ההוראות כפי שנקבעו בחוק.

במסגרת ההליך בית המשפט ממנה מנהל מיוחד שתפקידו לחקור את החייב בדבר מצבו הכלכלי והאישי והנסיבות שגרמו להסתבכות הכלכלית.

הגשת תביעת חוב: כל נושה שיש לו חוב בר תביעה רשאי להגיש תביעה תוך 6 חודשים ממועד צו הכינוס, תביעות החוב מוגשות לכונס הרשמי הן נבדקות, במסגרת הבדיקה מחליט הכונס הרשמי או המנהל המיוחד שנתמנה או לאשר את תביעות החוב או לדחות אותן ו/או לאשר באופן חלקי.

לאחר תקופה של 18 חודשים ממועד פתיחת ההליכים יתקיים דיון בבית משפט מחוזי, בו תבחן התנהלותו של פושט הרגל במסגרת כל ההליך, האם עמד בתנאים, מידת תום לב בהתנהלותו לאורך התקופה, ככל שעמד פושט הרגל בתנאים וביצע את המטלות בהן נדרש יוכרז כפושט רגל ויינתן לו צו הפטר.

משמעות צו ההפטר: פטור מחובות למעט חובות שאינם ברי הפטר כגון מזונות. באמצעות צו ההפטר ניתן לסגור את תיקי הוצאה לפועל ועם סגירתם מבוטלים כל ההליכים שננקטו נגד החייב.

הקצבת מזונות בהליך פשיטת רגל

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי לייעוץ משפטי: 09-7740550

טיפ אישי

בשנים האחרונות יש עליה  של חייבים הפונים להליך פשיטת רגל להליך יש יתרונות רבים בעיקר הסרת הגבלות הקיימים בהליכי הוצאה לפועל, פושט רגל יכול לנהל חשבון בנק,  רישיון נהיגה לא נשלל ממנו ואף יכול לצאת  לחו"ל עם ערבויות מתאימות.  זהו הליך ארוך בסיומו של ההליך הפושט רגל פותח דף חדש בחייו. אולם הליך פשיטת רגל לא מתאים לכל אחד. אם אתם בעלי דירה אתם עלולים לאבד אותה לטובת הנושים, חשוב לפנות לעו"ד המומחה בהליך פשיטת רגל.