לעבור לתוכן

אפוטרופסות
יצירת קשר

אפוטרופסות

סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי: "כל אדם כשר לזכויות וחובות מגמר לידתו ועד מותו" הכשרות המשפטית היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות מהרגע שבו אדם נולדת ומסתיימת עם מותו.

במשפט הישראלי ישנן הגבלות לאוכלוסיות מסוימות לבצע פעולות או פעולות משפטיות, לדוג' קטין מתחת לגיל 18 אינו רשאי לבצע פעולה מסוימת ללא הוריו או הנציג שלו. ישנן אוכלוסיות מוגבלות שאינן מסוגלות לדאוג לענייניהן ויש למנות להם אפוטרופוס שתפקידו יהיה להגן עליהם לדאוג לצרכיהם ולנהל את עבורם ובשמם את כל מה שנדרש. בית המשפט ממנה אפוטרופוס לאדם כאשר הוכרז כ"פסול דין", בתנאי שאותו בית משפט משוכנע שאותו אינו מסוגל לדאוג לענייניו. יכול להיות בגלל מחלת נפש או ליקוי שכלי.

האפוטרופסות יכולה להיות קבועה או זמנית, יכול להיות מצב שבו אדם לא יכול לדאוג לענייניו באופן זמני, או שבית המשפט קובע, אפוטרופסות זמנית עד אשר יתבהרו הדברים בעניין מצבו של מי שעבורו מוגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס. בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת בדרך כלל ע"י קרוב משפחה או על ידי היועץ המשפטי לממשלה במקרים בהם אין קרוב משפחה או אדם אחר הראוי להתמנות. כאשר בני משפחה מבקשים להתמנות הבקשה מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בקרבת מגוריו של החסוי, לבקשה יש לצרף חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא משפחה ובו תיאור והתייחסות למצבו הרפואי של החסוי. בית המשפט יכול שיבקש תסקיר פקידת סעד דו"ח סוציאלי ועוד. במקרים מסוימים יזומנו המבקש/ים ו/או המתנגדים לבית המשפט כדי להביע את דעתם, וזאת בעיקר כאשר אין הסכמה בין קרובי המשפחה. בית המשפט יכול לזמן את נציג היועץ המשפטי שיביע את דעתו והכל לפי שיקול דעתו של בית המשפט.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי: 09-7740550

טיפ אישי

אם יש לכם בן משפחה צעיר או מבוגר שאינו כשיר מומלץ להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס, צו אפוטרופסות  נדרש  כאשר אתם מתנהלים מול מוסדות או בית חולים  בעיקר כאשר יש צורך  בקבלת החלטות לגבי בן המשפחה  חולה ואינו כשיר לנהל את ענייניו.