לעבור לתוכן

זכאות לקבלת פנסיית שאירים - ידועים בציבור
יצירת קשר

זכאות לקבלת פנסיית שאירים - ידועים בציבור

הכרה באישה כ- "ידועה בציבור" לצורך זכאותה לקבלת פנסיית שאירים הוא עניין שיש להוכיח בראיות שהיא אכן הייתה ידועה בציבור של המנוח, וכי מדובר במערכת יחסים אמיתית ולא מטעמי נוחות. על המבקש/ת להוכיח כי בני הזוג נהגו להופיע בציבור, קיימו חיי משק בית משותף ומגורים משותפים, הייתה ביניהם מערכת יחסים אינטימית כנהוג והמקובל בין בני זוג המוגדרים כבעל ואישה. מהו משק בית משותף? יחידה כלכלית אחת שכל אחד תורם מכספו ועמלו בהתאם ליכולתו ואפשרויותיו, ולא משנה אם בני הזוג ניהלו חשבונות נפרדים. יחסים של ידועים בציבור משקפים מציאות של חיים משותפים לאורך זמן. הנטל להוכיח מעמד של "ידועה בציבור" או "ידוע בציבור" מוטל על כתפו של המבקש הכרה זו לצורך זכאות לקבלת פנסיית שאירים . קרנות הפנסיה אינן ממהרות להכיר בזכויות בת הזוג, לעיתים יש צורך לפנות לבית המשפט שיכריז כי האלמנה אכן היתה ה"ידועה בציבור" של המנוח ועל כן היא זכאית לפנסיית שאירים.

הזכות לקצבת שארים לפי חוק הביטוח לאומי מוענק למי שהייתה "אשתו" של המנוח, מונח זה כולל גם את "הידועה בציבור כאשתו הגרה עמו" כאמור בסעיף 1 לחוק הביטוח לאומי. בחוק הביטוח הלאומי מושווה מעמדה של הידועה בציבור למעמדה של אישה נשואה. 

שני תנאים צריכים להתקיים כדי הידועה בציבור תוכר על ידי הביטוח לאומי בעת פטירתו של המבוטח, הייתה הידועה בציבור כאשתו, והשני בעת פטירתו גרה עמו. המבחנים שקבעה הפסיקה האם ידועה בציבור כ"אשתו" הם: בני הזוג מנהלים מערכת זוגית אינטימית המעידה על כך כי ביקשו לקשור את גורלם זה בזה מתוך מסירות ונאמנות, והם מנהלים משק בית משותף שפירושו שיתוף במגורים ושיתוף במאמצים לצורך קיום. הפסיקה הכירה בבני זוג ידועים בציבור אף ללא מגורים משותפים, במקרה של מערכת היחסים תומכת רגשית ונפשית , ואם הייתה תלות כלכלית של אחד מן הצדדים בבן זוגו. במקרים אלו יש לבחון את טיבם של יחסים אלו בטרם תינתן הכרה של ידועים בציבור.

קצבת שאיר גמלאי -לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) סעיף 4 לחוק הגמלאות קובע: כי שאיריו של הנפטר הם: "מי שהייתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהייתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה (להלן: האלמנה). המחוקק הגדיר את המונח "אשתו" ואף השתמש במינוח: "לרבות מי שהייתה ידועה בציבור הגרה עמו" בשני החוקים אלו שהינם חוקים סוציאליים המטרה זהה, למנוע מחסור של מי שהיה סמוך על שולחנו של עובד המדינה או המבוטח והיה תלוי בו למחייתו ובעת מותו קופח מקור פרנסתו. בתי המשפט יכירו בידועה בציבור כאלמנת פנסיונר אם יוכח קיום חיים משותפים ביחידה משפחתית.