לעבור לתוכן

ייפוי כוח מתמשך: חירות מלאה
יצירת קשר

ייפוי כוח מתמשך: חירות מלאה

"כיצד ייראו חיי, ביום שבו אאבד את צלילותי?" - שאלה זו מטרידה רבים, המבקשים להסתכל לעתיד בעיניים, ומוטרדים מחוסר הוודאות שהעתיד טומן בחובו. "איפה אגור", "איך אתנהל מבחינה כלכלית", ו"האם אוכל לשמור על אורחות חיי", הן שאלות מטרידות המעסיקות אנשים רבים. 

לשאלות אלה ושאלות נוספות, יכול כל אחד לתת מענה כבר היום. בעקבות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, רשאי כל אדם המבקש לתכנן את עתידו, לערוך ייפוי כוח מתמשך. מדובר במסמך משפטי שבו יפרט במדויק כיצד הוא מבקש שחייו יתנהלו בכל אספקט, החל מהיום שבו יאבד את צלילותו.

בשורות הבאות, נבקש להסביר מהו ייפוי כוח מתמשך, ונציג מספר דוגמאות בנוגע לשאלה כיצד ניתן למלא אותו בתוכן, ולרדת במסגרתו לפרטי פרטים. כך, ניתן למלא את רצונותיו של כל אדם בצורה המקיפה ביותר.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המאפשר לאדם לתכנן את עתידו, בשלב שבו הוא עדיין יכול לקבל החלטות באופן עצמאי

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המאפשר לאדם לתכנן את עתידו, בשלב שבו הוא עדיין יכול לקבל החלטות באופן עצמאי. במסגרת ייפוי כוח מתמשך, קובע האדם איך ייראו חייו, כאשר יגיע למצב שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו, בהיבטים שונים של חייו.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך, יכול אותו אדם למנות מיופה כוח אחד (או מספר מיופי כוח, לפי נושאים) שיתחילו לפעול כאשר יאבד את צלילותו, וינהלו את חייו לפי המתווה שנקבע על ידו. מיופה הכוח יכול לקבל עבור אותו אדם החלטות, על פי הנחיותיו, ולטפל עבורו בענייניו האישיים, בענייני הרכוש שלו או בענייני הטיפול הרפואי בו.

יש לציין כי האדם שעורך את ייפוי הכוח המתמשך, המכונה בחוק "הממנה", יכול לבטל את ייפוי הכוח בכל עת או לשנות אותו, באמצעות הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש, אלא אם הגביל את אפשרות הביטול בייפוי הכוח עצמו.

עניינים רפואיים: במסגרת זאת, ייכללו עניינים הנוגעים לאופן שבו מעדיף הממנה לקבל טיפול רפואי

באילו נושאים ניתן לערוך את ייפוי הכוח המתמשך?

כאמור, ניתן לערוך את ייפוי הכוח המתמשך בעניינים אישיים, בעניינים הנוגעים לרכושו של אדם או בעניינים רפואיים. נדגים מה ניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך, בכל אחד מנושאים אלה.

נושאים אישיים: במסגרת זו, ניתן לקבוע הוראות הנוגעות לאורח החיים שמבקש האדם הממנה לנהל, לאחר שיאבד את צלילותו. 

כך, למשל: ניתן לקבוע בייפוי הכוח המתמשך הוראות לעניין שמירה על אורח חיים דתי, אופי לבוש מסוים, פרטי מזון אהובים ועוד. ניתן גם לדרוש להמשיך לקיים פעילויות שונות, כגון חוגים, ולהודיע למיופה הכוח מהו מקום המגורים המועדף על הממנה, לאחר שייפוי הכוח ייכנס לתוקף (הבית שלו, בית אבות וכו'). 

דוגמה נוספת: אם האדם שעורך את ייפוי הכוח נוהג להעניק מתנות בחגים לנכדיו, הוא יכול להורות על המשך הנוהג, גם לאחר שיאבד את צלילותו, ולהודיע אילו מתנות יש להעניק להם ובאיזה שווי. 

ענייני רכוש: במסגרת זאת, ניתן לקבוע בייפוי הכוח הוראות הנוגעות לנכסיו של הממנה. כך, למשל, ניתן לספק הוראות איך לנהל את תיק ההשקעות של הממנה: האם לרכוש מניות ובאיזה היקף? אגרות חוב וכו'. ניתן גם לקבוע למיופה הכוח תקציב חודשי, ולקבוע כי לא יסטה ממנו, אלא במקרים חריגים, כגון הוצאות דחופות וכו'.

בנוסף, ניתן לקבוע בייפוי הכוח המתמשך הוראות הנוגעות לנדל"ן של הממנה. כך, למשל: הוראה מה לעשות עם דירות שהממנה מחזיק, למי להשכיר אותן ובאיזה סכום.

עניינים רפואיים: במסגרת זאת, ייכללו עניינים הנוגעים לאופן שבו מעדיף הממנה לקבל טיפול רפואי. 

קיימות מגבלות שונות על ההוראות שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך. כך, למשל: מיופה הכוח לא יכול לתרום או לתת מתנות בשווי יותר מ-100,000 שקלים, אם לא הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח וקיבל את אישור בית המשפט

האם קיימות הוראות מסוימות שלא ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

כן. קיימות מגבלות שונות על ההוראות שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך. כך, למשל: מיופה הכוח לא יכול לתרום או לתת מתנות בשווי יותר מ-100,000 שקלים, אם לא הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח וקיבל את אישור בית המשפט. 
בנוסף, מיופה הכוח אינו יכול לבצע פעולות שונות בדירה של הממנה (כגון: העברה, שיעבוד וכו') ועסקאות מקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה של פחות מחמש שנים. בנוסף, מיופה הכוח אינו יכול להסתלק בשם הממנה מעיזבון כלשהו. 

דוגמה נוספת: מיופה הכוח אינו יכול לאשפז באשפוז פסיכיאטרי את הממנה, ולא ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך הוראה כזאת, מבלי שפסיכיאטר מחוזי הסביר לעורך ייפוי הכוח את משמעות ההוראה.

ייפוי הכוח המתמשך ניתן לעריכה ע"י עורך דין שעבר לצורך כך הסמכה מיוחדת על ידי האפוטרופוס הכללי, ובלבד שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח

מי עורך את ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך ניתן לעריכה ע"י עורך דין שעבר לצורך כך הסמכה מיוחדת על ידי האפוטרופוס הכללי, ובלבד שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. בייפוי כוח רפואי בלבד, הגורם שמאשר אותו אינו חייב להיות עורך דין, אלא יכול להיום גם רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי. לאחר עריכת ייפוי הכוח, יש להפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי. 

ייפוי הכוח נכנס לתוקף כאשר האדם שערך אותו "אינו מסוגל להבין עוד בדבר". כלומר, רק לאחר שהוא מאבד את צלילותו

איך נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

ייפוי הכוח נכנס לתוקף כאשר האדם שערך אותו "אינו מסוגל להבין עוד בדבר". כלומר, רק לאחר שהוא מאבד את צלילותו. עם זאת, עורך ייפוי הכוח עצמו הוא זה שקובע את התנאים לכך שאכן ייקבע כי איבד את צלילותו. 
כך, הוא יכול לקבוע למשל כי מיופה הכוח וקרוב נוסף שלו יקבעו כי איבד את צלילותו, מה שיכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך. הוא עשוי גם לקבוע תנאי אחר. למשל: להורות על כניסתו לתוקף של המסמך, לאחר חוות דעת של מספר מומחים שיקבעו זאת.

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר המבוסס במידה רבה על קרבה אישית ואמון. לכן, הפיקוח עליו מוגבל. עם זאת, קיימים מספר מנגנונים שמטרתם להבטיח פיקוח מסוים על מיופה הכוח

מי מפקח על מיופה הכוח עצמו?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר המבוסס במידה רבה על קרבה אישית ואמון. לכן, הפיקוח עליו מוגבל. אדם העורך ייפוי כוח מתמשך, ומבקש לתכנן בו את עתידו, יבחר באדם קרוב לו - קרוב משפחה או חבר קרוב - כדי שיוציא אותו לפועל, ביום שבו אותו אדם יאבד את צלילותו.

עם זאת, קיימים מספר מנגנונים שמטרתם להבטיח פיקוח מסוים על מיופה הכוח. הזכרנו כי קיימת חובה להפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי. 
זאת ועוד: האדם שעורך את ייפוי הכוח רשאי להצהיר במסגרתו על מספר אנשים מיודעים, שאותם חייב מיופה הכוח לעדכן, בנוגע לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, כאשר יאבד את צלילותו, ועל פעולות והחלטות שיבצע.

קביעת בית המשפט

לסיכום: ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך משפטי מהפכני, שמאפשר לאדם לקחת את גורלו בידיו, ולקבוע כיצד ייראו חייו, ביום שבו יאבד את צלילותו. אפשרות זו טומנת בחובה קביעת הוראות במגוון נושאים, וכניסה לפרטי פרטים, לשביעות רצונו המלאה של עורך ייפוי הכוח.
לצורך עריכת המסמך, יש להיוועץ בעורך דין בעל מיומנות בנושא, המכיר את הרגישויות השונות של התחום, ועבר הכשרה והסמכה לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך על ידי המדינה.