לעבור לתוכן

יפוי כוח מתמשך
יצירת קשר

יפוי כוח מתמשך

 הכל על יפוי כוח מתמשך

מה זה יפוי כוח מתמשך?

יפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שנוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות התשכ"ב- 1962 (להלן "החוק").

ככלל, אדם שהוא בעל כשירות רשאי, למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים שונים ולייצגו בקשר לעניינים אלה והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש.

התיקון בא לבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות (קשישים, תשושים ואח'). התפיסה שמה במרכז את חירות הפרט וזכות האדם לחיות את חייו בהתאם לרצונו ובחירותיו. 

בשביל מה צריך יפוי כוח מתמשך?

יפוי כח מתמשך מאפשר לאדם לתכנן את עתידו בשלב בו לא יוכל לקבל החלטות, ו/או לנהל את ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים. החוק קובע כי, הממנה  (האדם העורך את יפוי הכח ) יקבל החלטות באמצעות מיופה הכח אותו הוא מינה. למיופה הכח יינתנו סמכויות לבצע ו/או לקבל החלטות בענייניו. לשם כך, ינתנו למיופה סמכויות לפעול בשמו של הממנה תוך דאגה לרווחתו, לענייניו הרכושיים והרפואיים כאשר לנגד עיניו טובתו של הממנה. 

מי יהיה מיפה הכוח?

הממנה הוא זה אשר יקבע מי זה שיהיה מיופה הכוח מה יהיו סמכויותיו, ובאיזה עניינים יקבל החלטות בשמו כאשר תגיע השעה לכך. ברוב המקרים הממנה יבחר  מיופה כוח אשר קרוב אליו, לדוגמא בן משפחה או איש מקצוע שעליו הוא סומך.

חשוב לציין  כי על מיופה הכח  להביע נכונות להסכמתו לשמש מיופה כח ועליו להבין את האחריות המוטלת עליו, משמע, עליו לפעול על פי רצונו של הממנה ובהתאם להנחיות שניתנו ע"י הממנה.

למה כדאי לעשות יפוי כוח מתמשך?

החשיבות של יפוי כח מתמשך מייתר את הצורך בהתערבות המדינה, או במנגנון פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכח בבוא העת. 

המחוקק סבר שאין הצדקה לפיקוח שוטף של האפוטרופוס הכללי על מי שמתמנה כאפוטרופוס של אדם שאיבד או כשירותו, אם בעוד מועד טורח הוא למנות לו מיופה כח משלו, המוכר לו, או אדם שעליו הוא סומך. 

מה החידוש בזה?

אכן זו מהפכה ותפיסה ליברלית: תיקון 18 לחוק הכשרות מאפשר לאדם לשלוט על חייו גם בתקופה שלא יהיה כשיר ויקבע מראש כיצד ינוהלו חייו. 

הממנה יעשה זאת באמצעות הנחיות מקדימות במסמך יפוי כח מתמשך, בו יפרט הממנה את רצונו, צרכיו ומשאלותיו, בתקופה שבה  לא יוכל לתפקד. 

האם יש למיופה הכוח מגבלות?

כן. קיימות  מגבלות על מיופה הכח... ישנם מקרים בהם דרוש אישור בית המשפט לביצוע פעולות ובהן: הוצאת סכומים גדולים מחשבון הבנק של הממנה. מיופה הכח לא יוכל למכור דירה למימון הוצאותיו של הממנה אלא ברשות בית המשפט.

הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיקראו מיודעים. על מיופה הכח ליידעם על  כניסה לתוקף של יפוי הכח ועל  פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה.

יש לוודא  כאשר הממנה העורך את יפוי כח  מתמשך עושה זאת מבחירה ומתוך רצון חופשי תוך הבנה מלאה של משמעות יפוי הכח ותוצאותיו.

כמו כן מיופה הכח  המקבל  על עצמו את התפקיד עליו להבין שעליו לפעול על פי רצונו של הממנה,  בתנאי שהם סבירים והגיוניים.

כל מחלוקת בין מיופיי הכח  או אי הבנה את רצונו של הממנה,  על הצדדים לפנות לפני לבית המשפט.

מי יכול לערוך יפוי כוח מתמשך?

רק עו"ד שעבר הכשרה יכול לערוך יפוי כח מתמשך.

חשוב להעלות את  הנושאים שיש להתייחס אליהם ביפוי מתמשך,  לפעמים ישנה אי הבנה שכן יפוי כח מתמשך אינו צוואה ואינו מחליף צוואה.  

יפוי כח מתמשך אדם עורך בחייו לתקופה שיתקשה לנהל ענייניו, יפוי כח מתמשך נשמר כתעודת ביטוח... ליום שבו יידרש לאשר את כניסתו לתוקף, קרי, רק בקרות אירוע רפואי או הגבלה כל שהיא. יפוי כח מתמשך יכנס לתוקף  עם הגשת בקשה לכניסה לתוקף וכפוף לחוות דעת רפואית מקצועית ו/או של מומחה מתחום הפסיכוגריאטריה.

אז למה כן לערוך יפוי כח מתמשך. הקורונה הציבה מולנו מראה.  יפוי כח מתמשך מקבל חשיבות גבוהה בתקופה בה... "שום דבר לא בטוח". אי לכך, עלינו להסדיר את עניינו המשפטיים, ולאפשר לאנשים הקרובים לנו להבין את רצוננו וצרכינו העתידיים כאשר נתקשה לתפקד.

כמה זה עולה?

בנוסף, לשאלה מדוע כן:  מחיר עריכת יפוי מתמשך שווה לא נפש. עדיין  לא נדרשת אגרה למדינה. יפוי כח מונע הליך משפטי בעתיד להגשת בקשה לצו אפוטרופסות בקרות אירוע. 

החדשנות והנגישות מיישמת את האמונה: בחירות הפרט, ובחופש הבחירה, ואכן  יפוי כח מתמשך תופס תאוצה ורבים מהאזרחים מבינים את חשיבותו ומצביעים ברגליים.

 

מאת: עורכת דין נורית דגן

טיפ אישי

לצורך  ניסוח גירושין  נדרש ידע משפטי וניסיון רב, הסכם חייב להיות מפורט מותאם לבני הזוג. הסכם  טוב הוא הסכם המסדיר את כל הנושאים הנובעים מהליך הגירושין, מונע מחלוקות ובר יישום.