לעבור לתוכן

משמורת משותפת
יצירת קשר

משמורת משותפת

בשנים האחרונות חלה מהפכה בעניין אחזקת ילדים יותר ויותר אבות נאבקים על משמורת שיויונית בין שני ההורים. השימוש במושג הורה משמורן ולא משמורן כמעט נעלם וישנה מגמה של הכרה במשמורת המשותפת. מדובר במשמורת בה שני בני הזוג נוטלים חלק שווה בגידול הילדים כאשר אין עדיפות זה על האחר. המהפכה המתרחבת קשורה לשינויים החברתיים החלים על החברה, יותר אבות מעורבים, בעלי זמן פנוי, יותר נשים עובדות כך השוויון בין המינים אינו פועל רק לטובת הנשים, התוצאה היא גברים דורשים לקחת חלק בגידול הילדים ולא רק נושאים בנטל המזונות.

אחד ההבדלים בין המשמורת הרגילה לבין המשמורת המשותפת, הילדים מתנהלים בשני בתים, מגורי ההורים בקרבת מקום, חלוקת זמנים שווה, בכל אחד מהבתים לילד חדר משלו חפצים משלו וכל מה שדרוש עבורו. ההורים החולקים משמורת משותפת יותר מעורבים בחיי הילד, רואים את ילדם יותר, ומשתפים פעולה עם הצד השני ולעיתים אף מנהלים מפגשים משותפים. למשמורת המשותפת יש יתרונות חלוקת הנטל בגידול הילדים, הליך גירושין פחות טראומטי, קבלת החלטות משותפות ונטל כלכלי קטן יותר בעיקר על האבות. משמורת משותפת אפשרית כאשר קיימת תקשורת תקינה בין בני הזוג וחרף הגירושין מסוגלים להישאר בקשר טוב, אולם כאשר ההורים אינם מתקשרים אחד עם השני ויש ביניהם חילוקי דעות בכל מה שקשור לגידול הילדים, או שאין הסכמות לאופי חינוכם של הילדים, או שהורים מנהלים תקשורת באמצעות סמסים בהיעדר הסכמות משותפות נוצר חיכוך בין ההורים ומאבקים אין סופיים אשר לרוב פוגעים בילדים.

כאשר יש שיתוף פעולה הילדים יוצאים נשכרים ולומדים לפתור קונפליקטים בצורה תרבותית. המשמורת המשותפת היא טובה גם עבור האם עול גידול הילדים והנטל הנפשי והכלכלי מתחלק עם האב, כאשר במסגרת של הורה יחיד משמורן הנטל העיקרי נופל על אחד מבני הזוג. השיקולים לקביעת משמורת משותפת הוא שיתוף פעולה מלא, בית המשפט בוחן אם בני הזוג מתאימים למסגרת של משמורת משותפת כאשר עיקרון טובת הילד הוא העניין המרכזי, הפסיקה החדשנית רואה בחשיבות המשמורת המשותפת כאשר שני ההורים לוקחים אחריות מלאה בגידול הילדים. חוב המזונות במשמורת משותפת: חוק המזונות הוא מהדין הדתי עפ"י ההלכה העברית כאשר נקבעת משמורת משותפת חוב המזונות אינו מבוטל, אך גם בית הדין ער לשינויים החלים בחברה, במידה והאם משתכרת יותר מהבעל דמי המזונות במקרה של משמורת משותפת יהיו נמוכים מדמי המזונות בהסדרים הרגילים.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי: 09-7740550